Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Melding niet meer tonen
Staffingteam

Gezocht: Business- / informatieanalist die analyse kan maken van de beheercyclus Integraal Terreinbeheer

Locatie:Amersfoort (en vanuit huis)
Werkweek:36 uur
Procedure: Detachering
Vacature ID:#2656
Publicatiedatum:13-10-2020

Gezocht: Business- / informatieanalist die analyse kan maken van de beheercyclus Integraal Terreinbeheer

De functie

Staatsbosbeheer wil een besluit kunnen nemen over de toekomstige inrichting van de informatievoorzienig voor de beheercyclus. Op basis van een gedegen analyse inclusief advies met mogelijke scenario’s. Ze streven hierbij naar gebruiksvriendelijke applicaties en rapportages ten behoeve van de beheercyclus, die de juiste informatie leveren zonder dubbele invoer of verschillende waarheden.

Ze onderscheiden 2 fases met de onderliggende onderdelen:
1. Business analyse;
• Scope en aanleiding;
• Analyse huidige en gewenste situatie
• Probleemschets
• Schematische weergave van de functionele wensen gerelateerd naar de oplossingsrichting.
• Inventarisatie van noodzakelijke gegevens vanuit verschillende bronnen (documenten en personen), gepresenteerd in bruikbare producten (processen, beslisdocumenten, flowcharts, schema’s)
• Een beschrijving van de transitie van een “ist” naar een “soll” situatie (inclusief scenario’s)

De business analyse wordt tevens gebruikt om tot een doelarchitectuur voor integraal terreinbeheer te komen (in nauwe samenwerking met de informatiearchitecten van Staatsbosbeheer).

2. Informatie analyse met het accent op informatiestromen en datamodellering.
• Vastgestelde kaders en uitgangspunten
• Vastgestelde functionele wensen en eisen
• Waardering en prioritering van eisen volgens MoSCoW methodiek
• Beschrijving van werkprocessen en/of user cases
• Informatiestromen
• Datamodel

Relevantie voor de opdracht
Hoewel het onderscheid tussen beide fasen misschien niet altijd even scherp te maken is, plannen ze na de eerste fase een expliciet beslismoment. Zowel om de producten vast te stellen als voor een formele start van de tweede fase.
Ze willen een besluit kunnen nemen over de toekomstige inrichting van de informatievoorzienig voor de be-heercyclus. Op basis van een gedegen analyse inclusief advies met mogelijke scenario’s. Ze streven hierbij naar gebruiksvriendelijke applicaties en rapportages ten behoeve van de beheercyclus, die de juiste informatie leveren zonder dubbele invoer of verschillende waarheden.

Hoewel het onderscheid tussen beide fasen misschien niet altijd even scherp te maken is, plannen ze na de eerste fase een expliciet beslismoment. Zowel om de producten vast te stellen als voor een formele start van de tweede fase. Er is over dit thema al veel bekend en geïnventariseerd. Het is nadrukkelijk de bedoeling het beschikbare materiaal als uitgangspunt te nemen en dit te valideren en integreren. Er hoeft niet op ‘nul’ te worden begonnen.

Het profiel

In de aanbieding willen we –naast de CV’s- een aanpak terugzien om te komen tot het beschreven resultaat. Daarbij zijn de volgende onderdelen belangrijk:

• Een visie op de opdracht
• Aantoonbare kennis en ervaring, blijkend uit geboekte resultaten en/of relevante referenties

Gezien het belang van geografische informatie is kennis van GIS-systemen en onderliggende datastructuren een pré.
Bij de beoordeling van de aanbiedingen wegen we de visie op de opdracht, kennis en ervaring alsmede prijs in gelijke mate.

Vooralsnog gaan we uit van een termijn van 3-4 maanden waarin de gehele analyse uitgevoerd wordt. Streven is in Q1 2021 een advies ter besluitvorming beschikbaar te hebben.
Gezien deze strakke doorlooptijd is het noodzakelijk dat iemand fulltime beschikbaar is en volledige focus op de opdracht heeft.

.

De organisatie

De afdeling Beheer en Planning van Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor de inrichting van de beheercyclus voor terreinbeheer (natuur, landschap, recreatie, vastgoed en grondzaken). Doel is een sluitende beheercyclus op basis van een vastgesteld beheerplan, gericht op continue verbetering. Hierin zijn ook de maatregelen vastgelegd die uitgevoerd worden om de doelen voor het terrein te bereiken (zowel vanuit regulier beheer als via projecten).

Momenteel sluit de informatievoorziening binnen deze beheercyclus onvoldoende aan bij de wensen en eisen van gebruikers (boswachters, teamleiders en hoger management). Er wordt in diverse systemen geregistreerd (financieel systeem (Unit4 Business World, (ARC)GIS-applicaties en een maatwerkapplicatie voor terreinbeheer (CMSi). Hierbij gaat het veelal om dezelfde of vergelijkbare gegevens, die op een ander aggregatieniveau worden vastgelegd.

Globaal gesteld gaat het over deze drie functionele gebieden:
• Beheer in beeld (beheercyclus)
• Beheer op kaart
• Beheer in control (P&C)

Het aanbod

Procedure : Detachering

Contractduur : 4 mnd+

Uren per week : 36

Meer informatie

Afdeling Recruitment +31(0)85 2731200

Meer informatie